ภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดบุรีรัมย์

บ้านสำราญราษฎร์ หมู่ที่ 7 ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ แต่ก่อนนั้นขึ้น อยู่กับบ้านหนองเครือ โดยแยกออกมาตั้งหมู่บ้านและให้ชื่อว่าบ้านสำราญราษฎร์ในเวลาต่อมา โดยในการตั้งชื่อหมู่บ้าน นั้น มีความเข้าใจว่า บรรดาผู้นำ แกนนำหมู่บ้าน มีความต้องการให้หมู่บ้านนี้ ต้องการเห้นประชาชนมีความสุขและมีความเป็นอยู่ที่ดี จึงตั้งชื่อหมู่บ้านให้สอดคล้องกับความต้องการที่อยากจะให้เป็น จึงตั้งชื่อว่า “บ้านสำราญราษฎร์” หมู่บ้านนี้มีความโดเด่นในเรื่องการรวมกลุ่มทำอาชีพหลายกลุ่ม โดยเฉพาะเรื่องการทอผ้าไหม การรวมกลุ่มทำกิจกรรมสาธารณะ มีความโดเด่นในเรื่องความสัครสมาน สามัคคีกัน ดูได้จากการพัฒนาหมู่บ้าน จนได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบแห่งชุมชนในฝันของคนอื่นที่ได้พบเห็น

การทอผ้าไหมนั้นในอดีตมักนิยมทอเพื่อสวมใส่และทอเพื่องานมงคลต่าง ๆ ซึ่งไม่ได้ผลิตเพื่อจำหน่าย กลุ่มทอผ้าไหมได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2535 โดยสมาชิกเริ่มแรกมีจำนวน 25 คน โดยมีการระดมหุ้น ๆละ 500/คน โดยทอผ้าไหมมัดหมี่ที่มีลวดลายหลายแบบเช่น ลายส่ายไหม ลายต้นสน ลายพระธาตุพนม ปัจจุบันได้มีการนำผ้าไหมมาดัดแปลงเป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น ตัดชุดผ้าไหม ชุดไทย ชุดแต่งงาน เป็นต้น

ผ้าไหมมัดหมี่นั้นจะนิยมนำมาสวมใส่โดยเฉพาะคนภาคอีสาน ต่อมาในปัจจุบันก็ได้มีการสวมใส่อย่างแพร่หลาย ซึ่งแสดงถึงเอกลักษณ์ของความเป็นไทย

เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากผ้าไหม ซึ่งเป็นเส้นใยธรรมชาติและผ่านกระบวนการย้อมที่เป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติ สวมใส่สบาย ใส่ได้หลายโอกาส มีหลายรูแบบเน้นการเล่นลวดลาย ทันสมัยและเป็นแบบดั้งเดิมที่แสดงถึงเอกลักษณ์ความเป็นไทย

1. มาตรฐานชุมชน(มผช.)

2. การผ่านการคัดสรร OTOP 4 ดาว

3. การได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหมมัดหมี่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

4. การได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหมพื้นเรียบอำเภอเมืองบุรีรัมย์

5. การได้รับรางวัลในการประกวดผ้าไหมโสร่งอำเภอเมืองบุรีรัมย์

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน ภูมิปัญญาผ้าไหมมัดหมี่ จังหวัดบุรีรัมย์ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s